Bueskydning information

Buejagt trænings skydning

 Er du interesseret i at starte buetræning i Sæby og vil du prøve kræfter med buejagt så kontakt mig pr. telefon eller mail, eller mød op på en af vores træningsaftner.
Vi har en bue du kan prøve.
Find os også på
Facebook

Bueskydning i coronatider

SUPPLERENDE VEJLEDNING
BUESKYDNINGS AKTIVITETER

Start på runden i små grupper af 3-4 skytter, så I undgår kø ved de enkelte mål.

Hver skytte skal trække sine egne pile.

Det primære fælles kontaktpunkt er skiven/3D dyret, når der holdes kontra ved pileudtræk, husk derfor at af spritte hænder efter I har trukket pile eller anvend engangshandsker.

Hold minimum 2 meters afstand til andre under hele aktiviteten.
• Dette kan sikres ved afmærkning på jorden med tape eller skilte, hvor skytter venter f.eks. ved hver standpladser og ved salg af lerduer og ammunition.

• Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Dvs. max 50 personer forsamles, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere etc.

• På større anlæg, hvor eksempelvis adskilt parkering er mulig, og hvor grupper på 5 personer kan holdes adskilt, og f.eks. flere skydehuse, discipliner og/eller standpladser anvendes, vurdere den enkelte forening om flere grupper kan forsamles på anlægget.
I tvivlstilfælde kan myndighederne kontaktes (Politiet).

Undgå kø!
• Brug gerne et tilmeldingssystem, enten via hjemmeside eller telefon booking.

Klubhuse holdes lukket.
• Klubhuse er lukket, men det er muligt at oprette et salgssted, hvor man kan købe ammunition og lerduer. Salgsstedet bør, hvis det er muligt, være udendørs og placeret, så der kan holdes god afstand mellem folk, og med en ventelinje, der afmærkes på jorden med 2 meters mellemrum.

• Er det ikke muligt at oprette et udendørs salgssted, kan salgsstedet indrettes med afskærmning mellem kunder og sælger i form af plexiglas eller lignende. Der bør være en markeret ventelinje med 2 meter mellemrum og et skilt med max antal personer i lokalet samtidig. Ind og udgang til salgsstedet bør indrettes således, at man kan passere i hinanden i god afstand, eller ved at ind- og udgang foregår gennem separate døre.

Modtag ikke kontanter, men brug MobilePay eller bankoverførsel.
• Her kan man evt. overveje at sælge hele serier via MobilePay og slå betalingssystemet fra. På den måde eliminerer man håndtering og optankning af skydekort.

Håndtering af udstyr
• Bær engangshandsker ved håndtering af udtrykker.
• Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.
• Lad generelt ikke genstande gå fra hånd til hånd.
• Undgå at bruge klubvåben og geværstativer.

Giv deltagere mulighed for at afspritte hænderne eller bruge vådservietter.
Dette skal være muligt på hver standplads og særligt ved håndtering af udtrykker, computer osv. Ligesom udstyr, der har været anvendt af flere under skydningen, afsprittes jævnligt.

Tag hjem efter endt aktivitet.
• Skytterne bør opfordres til at tage hjem efter endt skydning og give plads til andre på banen.

Tøm alle skraldespande efter hver aktivitet.

Sygdomssymptomer og særlige risikogrupper
• Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

• Det er især vigtigt, at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger – se mere på https://www.sst.dk/da/corona

Skiltning
• Myndighederne kræver, at plakat med retningslinjer ophænges synligt flere steder i foreningen især ved adgangsveje.

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning.


Velkommen til Sæby Buejæger.  

Vi var ca. 12 buejægere eller kommende buejæger og bueskytter der startede op i Sæby og Omegns Jagtforening på Jagtcenter Nord august 2011.
 
Vi har lavet en jagt relateret træningsbane på JCN arealet. Hvor der vil være ca. 17 stk. 3D-dyr, placeret rundt omkring i terrænet, så det mest muligt ligner en rigtig jagt.
 

Hvad laver vi buejægere?

Mest af alt så træner vi, det er nødvendighed at træne hele året rundt, for at holde os i ”form”, og op til jagtsæsonen, træner vi dagligt
dvs. at vi skyder ca. 10-30 pile dagligt, for så er vi helt klar når bukken kommer.
Når vi ikke træner så er vi jo på jagt, den mest fortrukne jagtform er bukkejagten.
Vi er også på fællesjagter i efteråret.
 
Et par gange mødes vi med andre buejægere, til lidt konkurrence skydning, hvor vi laver en jagt relateret feltskydning.
Men det mest vigtige er hygge og det sociale samvær, før, under og efter jagten.
 

Priser og Tider….

Prisen for at være medlem af Bue-afdelingen er 300,00 årligt.
Træningsåret går fra august til juni.
 
Du behøver ikke nødvendigvis være medlem af Sæby og Omegns Jagtforening for at deltage i buetræningen.
Medlemskab af Sæby og Omegns Jagtforening er et krav hvis man vil deltage i foreningens bue-fællesjagter.
 
Vi træner hver tirsdag ca. kl. 17.00-20.30 afhænig af årstiden.
Træningen opstart er i starten af marts til slut juni.
og starter igen i starten af august til midt oktober.
Se aktivitetsplan på foreningens hjemmeside samt JCN hjemmeside.
 

Hvad kræver det at blive buejægere. ?

Det kræver først af alt et dansk jagttegn, herefter skal man deltage i et en- dags kursus omkring lovgivning og etik indenfor buejagt.
Dernæst skal man op til en teoretisk prøve bestående af 20 spørgsmål, hvor man må have max 2 fejl.
Når den er bestået skal man til den praktiske prøve, hvor der skydes til 6 stk. vildt, placeret på forskellige afstande, fra 6 til 25 m.
Ud af de 6 pile skal de 5 være indenfor hjerte og lunge regionen.
Men alt det skal vi nok hjælpe til med…
 
 
Har du spørgsmål så er du altid velkommen til at kontakte en fra bue-udvalget.
 
Bue-udvalg….
Klaus Jensen             storfiskeren24@hotmail.com       29661056
Jens Ejby Hansen   
 
Træk og Slip
 
Sæby Buejæger