Gebyr på duekort.

Fra 1. maj 2022 indføres der et årligt gebyr på duekort, på 50,-kr pr. sæson.
Ved første optankning af duer efter 1. maj, betales kortgebyret og der påsættes et klistermærke på kortet med årstal, således det kan ses at gebyret er betalt for det pågældende år.
Gebyret er indført grundet de øgede udgifter til drift af banen, øgede strømpriser, højere duepriser, varme, miljø, osv. og for at undgå en stigning af duesalgsprisen.
Kortgebyret dækker naturligvis også et gratis nyt kort, hvis det gamle går i stykker.
Ved køb af nyt duekort ( 150,-kr) påsættes automatisk årsmærke, og der betales ikke kortgebyr første år.
Vi håber at tiltaget vil blive positivt modtaget, da gebyret ikke er stort for den enkelte skytte, men udgør en markant forskel for banens økonomi på årsbasis, og vil bidrage til at sikre kvaliteten og den fortsatte udvikling af baneanlægget til alles gavn og glæde.
På forhånd tak for jeres velvilje.
Bestyrelsen