Vend tilbage til din blog
Gebyr på duekort.

Fra 1. maj 2022 indføres der et årligt gebyr på duekort, på 50,-kr pr. sæson.
Ved første optankning af duer efter 1. maj, betales kortgebyret og der påsættes et klistermærke på kortet med årstal, således det kan ses at gebyret er betalt for det pågældende år.
Gebyret er indført grundet de øgede udgifter til drift af banen, øgede strømpriser, højere duepriser, varme, miljø, osv. og for at undgå en stigning af duesalgsprisen.
Kortgebyret dækker naturligvis også et gratis nyt kort, hvis det gamle går i stykker.
Ved køb af nyt duekort ( 150,-kr) påsættes automatisk årsmærke, og der betales ikke kortgebyr første år.
Vi håber at tiltaget vil blive positivt modtaget, da gebyret ikke er stort for den enkelte skytte, men udgør en markant forskel for banens økonomi på årsbasis, og vil bidrage til at sikre kvaliteten og den fortsatte udvikling af baneanlægget til alles gavn og glæde.
På forhånd tak for jeres velvilje.
Bestyrelsen

Genåbning af flugtskydning på Jagtcenter Nord

Banens og myndighedernes retningslinjer for at hindre Corona-smitte skal følges. Der tages forbehold for ændring af åbningstiderne, se aktivitetskalender.

Jagtcenter Nord
CoVid19
Retningslinjer
Skydebanen på Jagtcenter Nord er åben for skydning når følgende retningslinjer følges.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges, vedr. afstandskrav og forsamlingsforbud.

• Benyt hele parkeringsarealet og hold afstand til andre.
• Der må højest være 5 personer i hver gruppe.
• Skift ikke fra én gruppe til en anden.
• Følg afmærket rute til bagduerne fra fjerneste ende af
parkeringspladsen.
• Afmærket rute skal følges rundt på banen.
• Vent ved venteskilt indtil næste standplads er ledig.
• Skyd max. til 10 duer pr standplads pr skytte pr runde.
• Håndsprit skal benyttes før og efter brug af kortlæser og
udtrykker.
• Unødvendigt ophold på parkeringsarealet er ikke tilladt
efter endt skydning.

Mvh
bestyrelsen

 Opdateret 2020-07-30